Gạo thơm Yên Dũng dẻo thơm ngon ngọt

Gạo thơm Yên Dũng dẻo thơm ngon ngọt

Gạo thơm Yên Dũng đặc sản của Bắc Giang

Đặc điểm của gạo thơm Yên Dũng:

Nói đến gạo thơm Yên Dũng là nói đến những hạt gạo trắng ngần, hạt đều, có hương thơm đặc biệt. Gạo có vị ngon, vị ngọt, vị thơm, độ đậm đà và độ dẻo thích hợp.

Gạo thơm Yên Dũng không chỉ chất lượng tốt mà còn mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Mỗi ha lúa thơm cho thu nhập cao hơn 5 triệu đồng so với lúa thuần, trong khi chi phí đầu tư không lớn cả về lượng thóc giống lẫn công lao động.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đặc điểm của gạo thơm Yên Dũng

Đặc điểm của gạo thơm Yên Dũng

Quy hoạch vùng sản xuất lúa thơm tập trung

Với sự nỗ lực của huyện Yên Dũng trong việc giữ gìn và phát triển thương hiệu sản phẩm đặc sản này như thực hiện quy hoạch vùng sản xuất lúa thơm tập trung; cứng hóa kênh mương nội đồng, tu sửa trạm bơm; hỗ trợ nông dân một phần giá giống lúa; tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh cho lúa thơm; tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm… thì thương hiệu gạo thơm Yên Dũng sẽ ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến!

.u6b972c7a40d1f01ce619acbf74c18076{padding:0;margin:0;padding-top:1em!important;padding-bottom:1em!important;width:100%;display:block;font-weight:700;background-color:inherit;border:0!important;border-left:4px solid inherit!important;box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.17);-moz-box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.17);-o-box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.17);-webkit-box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.17);text-decoration:none}.u6b972c7a40d1f01ce619acbf74c18076:active,.u6b972c7a40d1f01ce619acbf74c18076:hover{opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms;text-decoration:none}.u6b972c7a40d1f01ce619acbf74c18076{transition:background-color 250ms;webkit-transition:background-color 250ms;opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms}.u6b972c7a40d1f01ce619acbf74c18076 .ctaText{font-weight:700;color:#16A085;text-decoration:none;font-size:16px}.u6b972c7a40d1f01ce619acbf74c18076 .postTitle{color:inherit;text-decoration:underline!important;font-size:16px}.u6b972c7a40d1f01ce619acbf74c18076:hover .postTitle{text-decoration:underline!important}

Xem thêm:  Bún bề bề món đặc sản độc đáo và hấp dẫn

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *